Piłka z kolcami

06-03-2024

ICOM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Robakowie, informuje, że zabawka: piłka z kolcami 21 cm Item No. EB014387, kod EAN 8601501220281, nie spełnia wymagań rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w wyrobie niebezpiecznych substancji chemicznych, tj. ftalanu dibutylu (DBP) i ftalanu diizobutylu (DIBP), w stężeniu przekraczającym dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów.