Klocki Magnetyczne

22-04-2024

ICOM POLAND  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w miejscowości Robakowo informują, że wprowadzona do obrotu zabawka: Blocki- Magnetic, Liczba elementów 38, KBM103, kod EAN 6922011001033, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na mieszczenie się wszystkich elementów magnetycznych w cylindrze do badania małych części oraz z uwagi na przekroczony wskaźnik strumienia indukcji magnetycznej elementów magnetycznych, co w przypadku połknięcia takich elementów, może prowadzić do perforacji lub niedrożności jelit, a w konsekwencji do poważnych urazów wewnętrznych. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów